Blog

Töltöttkáposzta-fesztivál

A pa­raj­di töl­tött­ká­posz­ta-fesz­ti­vál, Szé­kely­föld és egy­ben Ro­má­nia első gaszt­ro­nó­mi­ai fesz­ti­vál­ja, egy egye­di és jel­leg­ze­te­sen Pa­rajd­hoz fű­ző­dő ese­mény. Min­den év­ben szep­tem­ber har­ma­dik hét­vé­gé­jén ke­rül meg­ren­de­zés­re. Töltött káposzta illata, zene és barátok csevegése tölti be Parajd központját az évente megrendezésre kerülő Nemzetközi Töltöttkáposzta-fesztiválon.

January 8, 2018 Uncategorized @hu
About Manager

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.